Marketing

Podstatou nášho marketingu je orientácia na zákazníka a snaha pri výbere sedacej súpravy nájsť tú správnu rovnováhu medzi jeho záujmom a nami. Z tohto dôvodu k najdôležitejším prvkom našej marketingovej koncepcie patrí:

 • Trh

Identifikujeme na trhu produkty vhodné pre potenciálneho zákazníka, čo môžeme dosiahnuť len vďaka poznaniu jeho potrieb a želaní.

 • Tvorba produktu

Pri tomto realizačnom bode plne dôverujeme sesterskej výrobnej spoločnosti, ktorá má dlhodobé pôsobenie nielen na Slovensku, ale predovšetkým na zahraničnom trhu.

 • Zabezpečenie komunikácie

Relevantne informujeme našich zákazníkov o produktoch, ktoré im ponúkame. Dôležitým kritériom je spätná väzba - referencie od zákazníkov.

 • Sprostredkovanie produktu

Služby a predaj chápeme ako komplexný spôsob uskutočňovania činností, ktoré v konečnom dôsledku vedú k uspokojeniu potrieb našich zákazníkov.

 

Hlavnou filozofiou našej spoločnosti Sofa Partners, s.r.o. je splniť očakávanie zákazníka. Prvoradým cieľom je preto neustále pretvárať a inovovať vzhľad a funkčnosť sedacích súprav.

Sídlo spoločnosti

 • Sofa Partners s.r.o.
  Radlinského 448/14
  955 01 Topoľčany
 • IČO: 46 416 641
 • +421 908 754 281
 • predajňa Bratislava
  +421 911 411 220


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu